Voorwaarden

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Het copyright voor het materiaal op deze website ligt bij Kijk op Diabetes. Deze campagne wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met het Voedingscentrum en het NISB.

 

U mag deze informatie lezen, downloaden, gebruiken en er naar linken, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen of verkopen. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de Nederlandse Diabetes Federatie.

 

Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw eigen arts.

 

Inhoud

De Nederlandse Diabetes Federatie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is.

 

De Nederlandse Diabetes Federatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. Noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruie of de verspreiding van deze gegevens en informatie op deze website.

 

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Dit houdt in dat bij geschillen direct of indirect voortvloeiend uit verstrekte informatie via deze site de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is.